ด้านงานซ่อม และบำรุงสถานีบริการน้ำมัน

ให้บริการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยให้แน่ใจว่าหน้าที่ของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม ทั้งสถานีบริการเชื่อเพลิงและโรงงานอุตสหกรรม โดยมีงานซ่อมบำรุง ดังนี้

– ล้างถังน้ำมัน และคาริเบรท
– ซ่อมถังน้ำมัน และระบบท่อน้ำมัน
– สอบเทียบปริมาตรถังน้ำมัน
– ซ่อมพื้นสถานีบริการน้ำมัน
– ซ่อมระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล