งานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ทาง B.P.S maintenance service นั้นไม่เพียงแต่รับซ่อมและสร้างหรือซ่อมแซมสถานีบริการน้ำมันเพียงเท่านั้น แต่ยังรับขออนุญาต ออกแบบ และสร้างสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อีกด้วย รวมทั้งจัดหาชินส่วนหรืออะไหล่เกี่ยวกับที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจร เช่นสายชาร์จ หัวชาร์จ เครื่องชาร์จ พร้อมทดสอบระบบการชาร์จอีกด้วย