KEBA

Home EV Charger จัดเป็นประเภท Mode 3 (Fixed, dedicated circuit-socket) คือ มีระบบวงจรไฟฟ้าแยกอิสระจากระบบไฟบ้าน มีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และมีระบบสื่อสารกับตัวรถที่จะตัดไฟเมื่อแบตเตอรี่ของรถเต็ม ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และสะดวกใช้งานที่บ้านทุกวัน

ราคา 59,000-79,000 บาท

ประเภทสินค้า :  สินค้า EV

Home EV Charger จัดเป็นประเภท Mode 3 (Fixed, dedicated circuit-socket) คือ มีระบบวงจรไฟฟ้าแยกอิสระจากระบบไฟบ้าน มีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และมีระบบสื่อสารกับตัวรถที่จะตัดไฟเมื่อแบตเตอรี่ของรถเต็ม ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และสะดวกใช้งานที่บ้านทุกวัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สินค้าอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม / สั่งซื้อสินค้า