ร่วมงานกับเรา

บริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด

1. บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันแบบครบวงจรทั่วประเทศไทย บริการออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบ และดำเนินการยื่นขออนุญาตการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน บริการสร้าง และติดตั้งสถานีบริการน้ำมันทุกขนาดโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน พร้อมอุปกรณ์ครบครันและทันสมัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

2. บริษัทให้บริการติดตั้งระบบรับน้ำมัน และจ่ายน้ำมัน ตรวจสอบความจุถังน้ำมัน การเก็บน้ำมันบนดิน และใต้ดิน ระบบระบายไอน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน ทั้งในสถานีบริการน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย

3. งานในระบบตัวอาคาร, งานประปา, สุขาภิบาล และไฟฟ้า

4. งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทุกชนิดภายในสถานีบริการน้ำมันเช่น ปั๊มลม ถังลม ที่เติมลม ปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังน้ำสูง ถังน้ำใต้ดิน ถังเติมน้ำมัน GEAR PUMP ถังอัดจารบี และอุปกรณ์ต่าง ๆ

สวัสดิการ

– เครื่องแบบพนักงาน
– เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
– ค่าล่วงเวลา (OT)
– โบนัสประจำปี
– ค่าครองชีพ
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– สัมมนานอกสถานที่ + ท่องเที่ยว
– เดินทางไปศึกษางานที่ต่างประเทศ
– กิจกรรม Family Day
– กิจกรรมกีฬาสี
– หยุดเสาร์เว้นเสาร์

Separator

บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส

Separator

จำหน่ายอุปกรณ์สถานีบริการน้ำมัน

Separator

รับซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมัน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

วิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ 

1. ออกแบบ ตรวจแบบ แก้ไขแบบ
2. ถอดแบบ ประเมินค่าใช้จ่าย และเสนอราคารับจ้าง
3. วางแผน และควบคุมแผนงาน
4. ควบคุมการปฏิบัติงาน
5. นําเสนอ และติดต่อประสานงาน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมา
6. ลงนามรับรองตามสิทธิ์ที่สามารถรับรองได้
7. ควบคุม และประสานงานการจัดซื้อในงานโครงการ
8. ตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมแก้ไข
9. จัดทำและปรับปรุงคู่มือ หรือข้อกําหนดการทํางาน

 

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพควบคุม
3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
4. ใช้งานโปรแกรมเขียนแบบได้
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
6. มีประสบการณ์งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โฟร์แมนไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

หน้าที่

1. ถอดแบบ วางแผน และควบคุมแผนงาน
2. ควบคุมการปฏิบัติงาน
3. นําเสนอ และติดต่อประสานงาน ผู้จัดการโครงการหรือผู้ว่าจ้าง
4. ควบคุม และประสานงานการจัดซื้อในงานโครงการ
5. ตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมแก้ไข
6. ปฏิบัติและปรับปรุงคู่มือ หรือข้อกําหนดการทํางาน

 

คุณสมบัติ

1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
3. ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์งานด้านซ่อมบำรุง
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
6. สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่

พนักงานช่าง(สำรอง) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่
1. รับฟังหัวหน้างานในการวางแผนการทำงาน
2. รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองเกี่ยวกับงานซ่อมแต่ละงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
3. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนออกทำงานในแต่ละวัน
4. ทำงานด้วยความปลอดภัย
5. ดูแลเครื่องมือ ,อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

 

คุณสมบัติ
1. การศึกษา ป.6 ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานช่าง 2 ปีขึ้นไป
3. อายุ ไม่ตำกว่า 18 ปี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

ติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด

15 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 48 แยก 4. ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 084-467-4504
แฟกซ์: 02-726-6837