ตรวจสุขภาพ

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

ตรวจร่างกาย หาสารเสพติด
มีการตรวจสุขภาพร่างกายของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานอยู่ห่างจาก ยาเสพติด

ตรวจปัสวะ