อบรมดับเพลิงเบื้องต้น

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 จัดให้มีการซักซ้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จากเกิดขึ้นได้