ของเล่นเพื่อน้อง

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

การนำเอาเศษท่อเก่าๆมาทำเป็นเครื่องเล่นสนามให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาศในถิ่นธุรกันดาร

มันเป็นโครงการเล็กๆของ BPS  โดยการนำของคุณประยุทธ สมจิตร์ หรือ(น้าหมู)สาเหตุที่เกิดโครงการนี่อะเร๋อ ? ก็เกิดจากการที่เราได้ไปในที่ต่างๆ หลายๆที่  เห็นเด็กวิ่งไล่ล้อยางรถยนต์ ที่มีเพื่อนอีกคน กำลังใช้ไม้ตีล้อแล้ววิ่งตามกันเป็นพรวนรอว่าเมื่อไร?เพื่อนจะพลาดท่า แล้วจะได้มีโอกาศเล่นบ้าง  ดูแวตาที่จับจ้อง ที่มือของเพื่อนที่กำลังตีล้อยาง  คงคิดว่าเมือ่ไรนะ  เมื่อไรนะ ??