ข่าวประชาสัมพันธ์

BPS SERVICE TEAM 

BPS MAINTENANCE SERVICE มีทีมงานพร้อมบริการท่านอย่างเพียงพอ ท่านไม่ต้องกังวลกับปัญหาไม่มีทีมงาน

BPS MAINTETANCE SERVIC ตั้งอยู่บนเนื้อที่สองไร่ ประกอบไปดว้ยตัวอาคารที่อยู่ด้านหน้าเป็นอ๊อฟฟิศ ถัดมาก็จะเป็นส่วนของโรงงานเล็กๆมีพื้นที่ด้านหน้าเอาไว้ซ่อมบำรุง  และสร้างชิ้นงานให้กับลูกค้า และก็เป็นสโตร์เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเพื่อเอาไว้สำหรับบริการลูกค้า ด้านบนเป็นห้องประชุม และสัมนา ขนาดความจุ 60 ที่นั่งส่วนด้านหลังเป็นที่ตั้งของหอพักพนักงานเป็นอาคารสองชั้นจำนวน12ห้องนอนด้านข้างเป็นสวนไว้พักผ่อน ส่่วนที่เหลือนอกนั้นเป็นลานจอดรถ

ทำสัญญาจ้าง
ซ่อมและเคลือบถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 บริษัท ปิโตรนาส มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายโมฮัมหมัด ไอนิล บิน อับดุล ราซัค และนายวัฒนะ บุญเติมได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส โดยนายประยุทธ สมจิตร์ หุ้นส่วนผู้จัดการเพื่อให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส ดำเนินการซ่อมแซมและเคลือบถังน้ำมันใต้ดินที่มีอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำสัญญาจ้าง
บริษัทภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาจ้างเหมา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาว่าจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ล้าง เคลือบ คาลิเบท (CALIBRATION) และซ่อมแซมถึงน้ำมันใต้ดิน ระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดิน ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บกัก หรือการ ส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยู่ภายในคล้งน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งของบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด (มหาชน) ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป