เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส

- 15 ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 แยก 4 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
- วันก่อตั้ง หจก. วันที่ 23 มิถุนายน 2541
- ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
- สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
- จำนวนพนักงาน 30 คน

ความเป็นมาของห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส

เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรัตน์การช่าง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2531  
โดยการจัดตั้งของ พันจ่าอากาศเอก บุญปลูก สมจิตร์ พันจ่าอากาศเอก สมาน แสงแก้ว

ประวัติผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

พันจ่าอากาศเอก บุญปลูก สมจิตร์ นายช่างอากาศ และ รับราชการทหารในหน่อยกองบินและต่อมาได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด ที่หน่วยงาน CALTEX AVIATION (คลังน้ำมันดอนเมือง) ประมาณ 30 ปี ดูแลงานเกี่ยวกับงาน OPERATION และงานซ่อมบำรุงคลังน้ำมันอากาศยาน

พันจ่าอากาศเอก สมาน แสงแก้ว รับราชการทหารอากาศ ต่อมาได้ลาอกจากราชการและได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลาประมาณ 30 ปี ในหน่วยงาน ซ่อมบำรุง และดูแลคลังน้ำมันในตำแหน่ง ผู้จัดการคลังน้ำมัน และต่อมาได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท เอ็ม.พี.ปิโตรเลียม จำกัด ในตำแหน่งที่ปรึกษางานซ่อมบำรุงและ OPERATION

หลังจากบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ปลดเกษียรจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด และ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด แล้วได้มาทำการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรัตน์การช่างขึ้น และ หลังจากนั้นด้วยสาเหตุและเหตุผลบางประการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2541 ได้เปลี่ยนชื่อ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรัตน์การช่าง เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส